Mgr. Petr B. Ulrich - Oceňování nemovitých věcí - Frýdek-Místek

Služby


 

Oceňování nemovitých věcí

Oceňování nemovitých věcí provádím zejména pro účely:

 • převodu vlastnických práv (prodej/koupě, darování, směna)
 • dědického řízení (podklad pro stanovení odměny notáře)
 • úvěrového řízení
 • daňového řízení 
 • investiční
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • vypořádání SJM
 • dražeb a exekucí a jiné

Předmětem ocenění jsou:

 • bytové a nebytové jednotky
 • bytové domy
 • rodinné domy
 • chalupy, chaty
 • garáže
 • budovy, haly
 • pozemky
 • rozestavěné stavby
 • stavby určené k demolici
 • inženýrské a speciální pozemní stavby
 • vodní díla
 • kulturní památky
 • hřbitovní stavby
 • jiné stavby
 • trvalé porosty
 • věcná břemena
 • práva staveb

 

Konzultace a poradna v oblasti nemovitých věcí

Jako právník se specializuji na právní vztahy k nemovitostem. Poradím Vám se vším, co se týká Vašeho bytu, domu, pozemku, garáže a jiných nemovitých věcí.

TERMÍN KONZULTACE JE NUTNO SJEDNAT PŘEDEM

Poskytnu Vám radu a konzultaci:

 • při převodu vlastnických práv (prodej/koupě, darování, směna),
 • při majetkovém vypořádání (SJM, spoluvlastnictví),
 • v záležitostech věcných břemen,
 • při řešení sousedských vztahů,
 • daňových záležitostech,
 • v otázkách SVJbytových družstev a dalších.

Součástí mých služeb je rovněž vypracování:

 • kupníchdarovacích a směnných smluv,
 • zástavních smluv,
 • nájemních smluv,
 • návrhů na vklad,
 • daňových přiznání,
 • zřízení věcných břemen apod.

Službu poskytuji osobně, e-mailem, případně jiným způsobem komunikace.