Mgr. Petr B. Ulrich - Oceňování nemovitých věcí - Frýdek-Místek

Ceník


 

Ceny za služby

Cena za ocenění se stanovuje vždy individuálně a je smluvní. Uvádím zde orientačně minimální ceny u základních předmětů ocenění, neboť výsledná cena je závislá na náročnosti vypracování ocenění. Odvíjí se od druhu a složitosti oceňovaných předmětů a formě ocenění, která souvisí s účelem, pro který je ocenění zpracováváno. Součástí konečné ceny jsou rovněž vynaložené náklady (např. pořízení nedodaných nutných podkladů, dopravné, poštovné apod.)

Cena sdělená po provedení místního šetření je již definitivní. Nejsem plátce DPH.

 

Bytová jednotka od 5 000 Kč
Rodinný dům od 6 000 Kč
Chata od 6 000 Kč
Garáž od 5 000 Kč
Komerční stavba od 10 000 Kč
Pozemek od 5 000 Kč
Věcné břemeno dle nemovité věci +2 000 Kč

 

Cena za poradenství a konzultace je stanovena na 1000,-Kč/hod. V případě vytvoření jakéhokoliv dokumentu je cena případné konzultace zahrnuta již v ceně dokumentu.