Mgr. Petr B. Ulrich - Oceňování nemovitých věcí - Frýdek-Místek

Ceník


 

Ceny za služby

Ceny se stanovují vždy individuálně a jsou smluvní. Uvádím zde orientační ceny u základních předmětů ocenění, neboť výsledná cena je závislá na náročnosti vypracování ocenění. Odvíjí se od druhu a složitosti oceňovaných předmětů a formě ocenění, která souvisí s účelem, pro který je ocenění zpracováváno. Součástí konečné ceny jsou rovněž vynaložené náklady (např. pořízení nedodaných nutných podkladů, dopravné, poštovné apod.)

Cena sdělená po provedení místního šetření je již definitivní. Nejsem plátce DPH.

 

Bytová jednotka 2 000 - 4 000 Kč
Rodinný dům 4 000 - 6 000 Kč
Chata 3 500 - 5 000 Kč
Garáž 2 000 - 3 000 Kč
Komerční stavba 7 000 - 10 000 Kč
Pozemek 1 500 - 2 000 Kč
Věcné břemeno 1 500 - 3 000 Kč